Ook moeder gans moet getekend worden, en wel boven het ganzenkuiken, het is de bedoeling dat ze beide op een en dezelfde tekening worden toevertrouwd aan het papier, ze vormen immers een geheel......, ziehier het volgende werk in wording.